Privacy Officer

Gemiddelde beoordeling:

8,5

De SOLV Academy is een initiatief van SOLV Advocaten. Gespecialiseerde advocaten en academici

die werkzaam zijn op het gebied van Technologie, Media en Communicatie bieden via de SOLV Academy intensieve specialistische opleidingen aan voor in-house counsels, advocaten en andere juristen. De opleidingen vinden plaats in kleine groepen (maximaal 8 personen) waardoor er veel ruimte is voor interactie. Op de cursusdagen zijn we te gast bij SOLV Advocaten. Op verzoek kan

er ook op locatie, bijvoorbeeld in-house bij uw organisatie, gedoceerd worden.

 

Op 'invitation only' basis organiseert de SOLV Academy verschillende round tables over gespecialiseerde onderwerpen, waarin specialisten van verschillende achtergronden of soms juist vanuit dezelfde branche ervaringen kunnen delen over actuele onderwerpen. Een bundeling van krachten zou kunnen leiden tot het toetsen van standpunten richting externe toezichthouders,

zoals de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt.

Privacy Officer
 

Onze opleidingen

Kleinschalig en intensief

 • Opleiding tot Privacy Officer

Een 3-daagse intensieve cursus met een combinatie

van theorie en praktijk voor in-house counsels en juristen, alsmede anderen voor wie de Europese Privacy Verordening relevant is, zoals compliance en security officers. Een juridische vooropleiding of enige ervaring met de huidige privacywetgeving is wenselijk, maar niet noodzakelijk. De groep cursisten bestaat uit maximaal 8 personen, waardoor er voldoende ruimte is voor vragen, eigen casus en interactie.

In 2019 en 2020 zullen meerdere cursussen plaatsvinden. De cursusdata sturen wij u toe wanneer u uw interesse kenbaar heeft gemaakt via het aanmeldingsformulier.

Kosten: EUR 3.250,= ex BTW (incl. cursusmateriaal, parkeerkosten, lunches en afsluitende borrel)

Locatie: SOLV, Anne Franstraat 121 te Amsterdam, of, op aanvraag, een andere locatie.

Indien u de opleiding Privacy Officer succesvol heeft afgerond:

 •  Weet u welke veranderingen de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming voor uw organisatie met zich mee brengt.

 • Heeft u de specialistische vakkennis om direct als Privacy Officer aan de slag te kunnen. 

 • Kunt u de Privacyrisico's in kaart brengen en privacy bewustzijn creëren binnen uw organisatie (PIA's uitvoeren). 

 • Kunt u een adequaat privacybeleid vormgeven.

 • Kunt u de relevante onderwerpen signaleren in het kader van Compliance en Governance.

 • Weet u op welke wijze u met de Autoriteit Persoonsgegevens kunt communiceren. 

Opleiding Privacy Officer

Programma:

Dag 1 – De Algemene Verordening Gegevensbescherming, 

de Privacy Officer & het speelveld.

 • Deel 1: Overzicht.

  • Basis privacyregels AVG: Achtergrond, concepten, actoren, uitgangspunten.

 • Deel 2: Transparantie en communicatie.

  • Rechten betrokkenen​.

  • Privacy policy in de praktijk.

  • Register verwerkingsactiviteiten.

  • Rol Autoriteit Persoonsgegevens.

Dag 2 – Beheersen privacyrisico’s.

 • Deel 1: Inrichting organisatie privacy compliant

  • Positie Privacy Officer in de organisatie.

  • Profilering, privacy by design en default, certificering.

 • Deel 2: Risicomanagement en –analyse.

  • Doorgifte van data naar derde landen.

  • Verwerkersovereenkomst.

Dag 3 – Overige taken

 • Deel 1: Verantwoording en rapportage.

  • Privacy Impact Assessment.

  • Strategie bij datalekken en handhaving door de Autoriteit  Persoonsgegevens.

 • Deel 2: Privacybeleid en –dilemma’s.

 

Opleiding Datalekken en Incident Response

Voor gevorderden

Opleiding Datalekken en Incident Response

Programma:

 Dag 1 – Incidenten en datalekken management.

 • Deel 1: Huidige  wetgeving en beleidsregels omtrent incidenten en datalekken.

 • Deel 2: Communicatie incidenten en datalekken.

  • ​Inrichten incident response of datalekken protocol.

Dag 2 – Incidenten en datalekken in de praktijk.

 • Deel 1: Toekomstige wetgeving datalekken (EPV).

  • Praktijk casus

  • beleidsvoering en dilemma’s. 

Indien u de opleiding Datalekken & Incident Response succesvol heeft afgerond:

 • Weet u op welke wijze processen u moet inrichten zodat uw organisatie kan voldoen aan de vereisten van de meldplicht datalekken.

 • Weet u op welke wijze u moet bepalen of een incident een datalek is en of dat datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens moet worden gemeld. 

 • Kunt u de protocollen opstellen (Incident Response Protocol) die vereist zijn om te kunnen voldoen aan de meldplicht datalekken.

 • Weet u op welke wijze u met de Autoriteit  Persoonsgegevens kunt communiceren.

Een 2-daagse intensieve cursus met een combinatie

van theorie en praktijk voor in-house counsels en juristen, alsmede anderen voor wie de meldplicht datalekken relevant is, zoals compliance en security officers. Een juridische vooropleiding of ervaring met

de huidige privacywetgeving is een must. De groep cursisten bestaat uit maximaal 8 personen, waardoor

er voldoende ruimte is voor vragen, eigen casus en interactie.

   

In 2020 zullen meerdere cursussen plaatsvinden.

De cursusdata sturen wij u toe wanneer u uw interesse kenbaar heeft gemaakt via het aanmeldingsformulier.

Kosten: EUR 1.500,= ex BTW (incl. cursusmateriaal, parkeerkosten, lunches en afsluitende borrel)

Locatie: SOLV, Anne Franstraat 121 te Amsterdam, of, op aanvraag, een andere locatie.

Round tables

Voor stakeholders

Een paar maal per jaar organiseert SOLV Academy een ronde tafel voor ervaren privacy juristen en in-house counsels. Na keynotes door Arno R. Lodder en Thomas van Essen is ruimte voor debat en het uitwisselen van ervaringen.

 

Deelnemers krijgen de mogelijkheid om met peers binnen hun vakgebied te discussiëren over onderwerpen die hen bezig houden.

Mogelijk ontstaan hierbij ook ideeën om ten aanzien van bepaalde onderwerpen gezamenlijk op te trekken.

Duur: twee uur

Kosten: gratis

Locatie: SOLV, Anne Frankstraat 121 te Amsterdam

Privacy Round Tables

Deelname is uitsluitend mogelijk op uitnodiging. Bent u geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail naar academy@solv.nl 

en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Meer weten over SOLV Advocaten en diens privacy praktijk? Klik dan op de onderstaande link.

 

Onze docenten

Advocaten en Academici

Mr. Th.T. van Essen

Thomas van Essen is partner bij SOLV advocaten. Hij begeeft zich al meer dan 10 jaar op het snijvlak van IT en privacy.

 

Van Essen begeleidt organisaties bij het verwezenlijken van hun IT strategieën. Diverse onderwerpen als het verzamelen, doorgeven en pseudonimiseren van persoonsgegevens, security, datalekken, big data, IoT en AI komen daarbij aan bod.

 

Zijn diepgaande juridische kennis gaat daarbij altijd hand in hand met het zoeken naar mogelijkheden hoe ondernemingen en organisaties, binnen de wettelijke kaders, hun doelstellingen kunnen realiseren. Hij heeft waar nodig ook contact met de verschillende toezichthouders.

 

Van Essen begeleidt veel grote ondernemingen en organisaties bij de voorbereidingen op de nieuwe Europese Privacy Verordening. Hij is nationaal en internationaal een gewild spreker over dit onderwerp.

Prof. mr. dr. A.R. Lodder

Arno R. Lodder is hoogleraar internetrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoofd van de afdeling Transnationale Legal Studies.

 

Daarnaast is hij als 'of counsel' verbonden aan SOLV Advocaten, redactielid van het Tijdschrift voor Internetrecht en auteur van diverse publicaties.

 

In zijn wetenschappelijk onderzoek richt hij zich graag op onderwerpen zoals aansprakelijkheid, contracteren, security, privacy en vrijheid van meningsuiting in de digitale wereld en onderwerpen als cybercrime, big data, IoT, en AI.

Lodder wordt internationaal gezien als een autoriteit op het gebied van internet governance en regulering.

Docent Opleiding Privacy Officer
Docent Opleiding Privacy Officer

Wilt u graag meer weten over de SOLV Academy?

 

Bedankt voor je interesse!